اخبار پایان رهبر بی‌کاریزما

به گفته کارشناسان، بدون توافق با پاکستان، عملیات ایالات متحده برای کشتن ایمن الظواهری نمی‌توانست به موفقیت برسد.

القاعده پس از الظواهری اما با دو چالش مهم روبه‌روست: یکی چالش کوتاه‌مدت انتخاب جانشین و یکی چالش بلندمدت تعیین خط‌مشی و نقشه راه در سال‌های ...

کشته‌شدن ایمن الظواهری، ایدئولوگ و نفر اول القاعده، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین او و همچنین، استراتژی سازمان در عصر جدید فعالیتش را افزایش ...