اخبار سیاسی

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به حوادث اخیر پرداخته و نوشته است؛ حکمرانان باید به خواسته‌های مردم که چیزی غیر از حقوق مشروعشان نیست تن ...

ابراهیم رئیسی در جریان اعتراضات اخیر نتوانست عملکردی قابل‌دفاع داشته باشد و نقد این روزهای از خواص او را در مقابل نقد عملکرد خودش قرار داده ...

با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی در رسانه‌ها منتشر شده و حاکی از عملکرد صفر دولت در تخصیص این بودجه ...

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور حوادث و اغتشاشات اخیر را به دلیل نگرانی منافقان و دشمنان از پیشرفت‌ها دانست و گفت دشمنان ...

وضع موجود نتیجه حکمرانی غلط شماست.

خطیب جمعه مشهد گفت: دیگر نقشه کودتای ۲۸ مرداد دوباره جواب نخواهد داد. در مقابل، این‌هایی هم که روسری از سر برمی‌دارند و برای رضایت آمریکا کشف ...