بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در تابستان بیکار بوده‌اند.

قرن‌نو- گروه اقتصادی: بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در تابستان بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان ١٣٩٩) ، ۰٫١ درصد افزایش یافته است.

در تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۴١,١ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان١٣٩٩) ۰٫٧ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۰، بخش خدمات با ۴٨,٨ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٨ درصد و کشاورزی با ١٧.۴ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢۵,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٩) ٢.۶ درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ، ١٧,۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٣٩٩، به میزان ۰٫٧ درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در تابستان ، ٩,۵ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣۶.۵ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

۱۹:۱۹ ,۰۷ مهر ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: امروز و با خروج خارجی‌ها از بازار لوازم خانگی کشورمان، تولید راه افتاده، بسیاری از کارخانجات به ...

ژاپن کمترین نرخ بیکاری را تا پایان فوریه در بین کشورهای جهان داشته است.

از بین ۱۰ استان با بیشترین نرخ بیکاری شش استان جزء استان‌های مرزی هستند و نرخ بیکاری در استان کردستان دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است.

پس از گزارش بسیار ناامیدکننده اشتغال در ماه آوریل، گزارش ماه می آمریکا، امید را به اقتصاد این کشور بازگردانده است.

کودکان کار ، واژه ای سنگین برا ی کودکی است که به اجبار، زود بزرگ شده و تمام رویای خود را در گرفتن پول اندکی در بحبوحه کرونا بعضا بدون ماسک در ...

نظر خود را ثبت کنید

ویدیو

عکس

اینفوگرافی