مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: مجموعه تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا موفق شدند تولیدات ماهانه این واکسن را به ۱۰ میلیون دز برسانند.

دکتر سیدحیدر محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه آموزش ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر شرکت های شفافارمد (برکت) و سیناژن (اسپایکوژن) ماهیانه حدود هفت میلیون دز واکسن کرونا تولید و تحویل وزارت بهداشت می دهند.

وی افزود: مجموعه های تولیدکننده واکسن های پاستوکووک، کووپارس و فخرا هم اعلام کرده اند که در حال حاضر امکان تولید ماهیانه حدود یک میلیون دز را دارند و این ظرفیت در ماه های آینده افزایش خواهد یافت.

محمدی ادامه داد: انستیتو پاستور ایران نیز تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار دز را تحویل وزارت بهداشت دادند و پیش بینی می شود از آذر ماه، ماهیانه حدود ۲ میلیون دز را تولید و تحویل وزارت بهداشت دهند. 

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: فخرا و رازی هم اعلام کردند که یک میلیون دز واکسنی را که تولید کرده اند، به وزارت بهداشت تحویل می دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا واکسن های داخلی فقط در دز یادآور استفاده می شود، گفت: تعدادی از واکسن های داخلی در قالب طرح واکسیناسیون به مردم تزریق می شود.

محمدی ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۰ درصد ایرانی ها یک دز واکسن را زده اند و بیش از ۴۷ درصد هر ۲ دز را دریافت کردند و در این مرحله هم از واکسن های داخلی استفاده خواهد شد.

روند تولید واکسن‌های داخلی شتاب می‌گیرد

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در ماه های پیش رو روند تولیدات داخلی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

محمدی افزود: تولیدکنندگان واکسن در کشور ما انستیتو پاستور و موسسه رازی بودند اما مجموعه های دیگر نیز اضافه شدند و جنبش واکسن سازی در کشور به راه افتاد.

وی در خصوص اینکه تولید واکسن نیاز استراتژیک هر کشور است، اعلام کرد و گفت: ما در این زمینه به پیشرفت های خوبی دست یافتیم. 

چه واکسن‌هایی مجوز اضطراری دریافت کردند؟

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در خصوص واکسن های داخلی کرونا که مجوز اضطراری دریافت کردند، گفت: واکسن برکت از خرداد ماه امسال این مجوز را دریافت کرده است.

محمدی ادامه داد: بعد از آن واکسن پاستوکووک، اسپایکوژن و در نهایت واکسن های فخرا و رازی کووپارس موفق به اخذ این مجوز از وزارت بهداشت شدند و می توانند واکسن های خود را در سبد واکسن های کشور قرار دهند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

۰۹:۱۹ ,۱۶ آبان ۱۴۰۰

نظر خود را ثبت کنید