افزایش شهرهای آبی در نقشه جدید کرونایی ایران نشان دهنده موفقیت آمیز بودن برنامه واکسیناسیون عمومی است.

به گزارش قرن نو، براساس رنگ بندی کرونایی کشور، ۲۲ شهر قرمز، ۸۷ شهر نارنجی، ۲۲۲شهرستان زرد و ۱۱۳ شهر نیز آبی است که این تغییر رنگ ها نشان می دهد که همراهی مردم در انجام واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند رنگ همه شهرها را متفاوت و زنجیره شیوع را در بسیاری از مناطق قطع کند.

۱۹:۰۹ ,۲۱ آبان ۱۴۰۰

نظر خود را ثبت کنید