در روزهای اخیر خبر غیررسمی مبنی بر آزادی محمد علی نجفی منتشر شد

 اما حمیدرضا گودرزی، وکیل نجفی در مورد آزادی مشروط شهردار اسبق تهران گفت:
آقای محمدعلی نجفی هنوز آزاد نشده‌است. بر اساس قانون اگر کسی یک سوم محکومیت را بگذراند می‌تواند تحت شرایطی درخواست آزادی مشروط داشته‌باشد اما باید مورد موافقت دادستان قرار گیرد.

یک بار قبلا آقای نجفی درخواست آزادی مشروط داشت و یک بار دیگر هم رسما درخواست آزادی مشروط دادیم که موافقت نشد. اما آقای نجفی همچنان در اوین است.

منبع : مدارا

۱۲:۳۲ ,۰۸ آذر ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


26‌ماه پس از قتل میترا استاد به‌دست محمدعلی نجفی، درحالی‌که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می‌شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست ...

نظر خود را ثبت کنید