عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران خبر تشکیل دولت سایه توسط این حزب را تکذیب کرد.

به گزارش قرن نو، محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در واکنش به خبر رسانه‌های اصول‌گرا مبنی‌بر تشکیل دولت سایه از سوی حزب متبوعس، به قرن نو گفت: ما دولت سایه تشکیل ندادیم و همچین موضوعی مطرح نیست. این خبر اشتباه است. 

او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد تشکیل دولت سایه در دستورکار اصلاح‌طلبان قرار بگیرد یا خیر، گفت: خیر، من خبری ندارم. زمانی‌که خبر اشتباه است، دیگر نباید خودتان را به زحمت بیندازید.

5965

۱۴:۴۰ ,۱۶ آذر ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


موسوی لاری، عضو مجمع روحانیون مبارز می گوید: طرفدار این هستم که اصلاح‌طلبان قبل از ثبت‌نام و ورود افراد، کسی را مشخص نکنند؛ به بیانی دیگر، ...

مرتضی الویری، سیاستمدار اصلاح‌طلب براین‌باور است که تفکر اصلاح‌طلبی هرگز از بین نخواهد رفت و حتی این امکان وجود دارد که اصول‌گرایان و شخص ...

محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره تشکیل دولت سایه توسط اصلاح‌طلبان گفت: در جمع اصلاح‌طلبان، یعنی آن شورای مرکزی گذشته یا همین نهاداجماع‌ساز، ...

عطریانفر در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد دولت و مجلس، می تواند برای اصلاح طلبان فرصت ایجاد کند، گفت: همیشه در عرصه رقابت، رقبا سعی می کنند ...

نظر خود را ثبت کنید