سخنگوی دولت روحانی نوشت؛ قصد نفی ندارم اما چگونه است که جنگ میان کشورهای ثالث را توجیه معقولی برای گرانی‌ می‌دانند اما ‌تا همین دیروز شدیدترین جنگ اقتصادی علیه ما که تاریخ تاکنون به خود دیده را تبیین قابل قبولی نمی‌دانستند؟!

به گزارش قرن نو-علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، نوشت: 

 امروز در خصوص ‎تورم مطالعه می‌کردم. دیدم بخشی از تبیین و توجیه گرانی‌ها به بحران روسیه و ‎اوکراین مرتبط شده است. 

قصد نفی ندارم اما چگونه است که جنگ میان کشورهای ثالث را توجیه معقولی برای گرانی‌ می‌دانند اما ‌تا همین دیروز شدیدترین جنگ اقتصادی علیه ما که تاریخ تاکنون به خود دیده را تبیین قابل قبولی نمی‌دانستند؟!

مردم فراموش نخواهند کرد.

 

 

۱۷:۱۷ ,۱۳ مرداد ۱۴۰۱

اخبار مرتبط


انگار تا وقتی مذاکرات ادامه دارد، چوب پرس‌تی‌وی چرخ دیپلماسی را رها نمی‌کند. این بار سخنگوی دولت نیز وارد بحث شده است.

به رغم آنکه بطور شایع شد طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده، اما دیروز یک عضو هیأت رئیسه مجلس این موضوع را تکذیب ...

علی ربیعی، سخنگوی دولت سابق، گفت: این روز‌ها گویی برخلاف یک سیستم عقلایی هر روز به نحوی جامعه تحریک روانی می‌شود. سختگیری‌های اجتماعی از ...

نظر خود را ثبت کنید