مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه داروهای وارداتی هم مانند داروهای داخلی به‌لحاظ اندازه‌گیری ماده مؤثره توسط سازمان غذا و دارو بررسی و کنترل کیفی می‌شود، گفت: در بررسی‌های صورت‌گرفته دو درصد از سوسپانسیون‌های کوآموکسی‌کلاو ابوت به‌علت ناکافی‌بودن جزئی میزان ماده مؤثره نسبت به دامنه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به همین دلیل جمع‌آوری شد.

به گزارش قرن نو: محمد پیکان پور مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب افزود : سازمان غذا و دارو در حفظ اصول کیفی فرآورده‌های سلامت محور هیچ مسامحه ای نخواهد داشت.

وی ادامه داد: از شش آنتی بیوتیک وارداتی، تنها یک آنتی بیوتیک و از بین ۵ بچ از این آنتی بیوتیک یک بچ و به لحاظ تعدادی ۲ درصد از داروی مذکور جمع آوری شد که علت آن کمتر بودن جزئی میزان ماده موثره از دامنه مجاز بود.

پیکان پور گفت : ریکال بخشی از انواع داروها در سراسر دنیا امری  مرسوم در جهت حفظ سلامت بیماران است که سازمان غذا و دارو در این حوزه ‌ مسامحه نداشته و بر حفظ اصول کیفی محصولات تاکید دارد.

منبع: خبرگزاری برنا

۲۰:۴۹ ,۰۲ آذر ۱۴۰۱

نظر خود را ثبت کنید