بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود که روز سه شنبه 1 ژوئن منتشر شد، هشدار داده است که بحران اقتصادی لبنان میرود تا به یکی از سه بحران وخیم اقتصادی جهان در 150 سال گذشته بدل شود.

در این گزارش آمده است که اقتصاد لبنان با شتابی نگران کننده رو به افول می رود و بر اساس آمارها، تولید ناخالص داخلی این کشور از 55 میلیارد دلار در سال 2018 به 33 میلیارد دلار رسیده است. همچنین، نرخ بیکاری در این کشور از عدد 28 درصد در فوریه 2020 به 40 درصد در پایان سال 2020 رسیده است و قریب به 40 درصد خانوارهای این کشور در تامین مایحتاج اساسی خود با مشکل روبرو هستند. در این گزارش هشدار داده شده است که این وخامت اوضاع اقتصادی، تبعات اجتماعی بدی برای جامعه لبنان در پی خواهد داشت.

۱۳:۲۴ ,۱۲ خرداد ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


میقاتی که حمایت تمام احزاب سنی و شیعه لبنان ازجمله جنبش امل و حزب‌الله و همچنین، نخست‌وزیر سابق، سعد حریری و حتی احزاب سوسیالیست را در پشت‌سر ...

حال نوع دلتای ویروس کرونا مناطقی از جهان را که در کنترل ویروس کرونا موفق بودند به چالش می‌کشد؛ کشورهای آسیایی این روزها به دلیل افزایش نرخ ...

یک فعال سیاسی اصول‌گرا براین‌باور است کسانی که سابقه اجرایی بلندمدت دارند می‌توانند در مجلس شورای اسلامی بسیار تأثیرگذار ظاهر شوند.

چه بسیار کسانی مدعی امر به معروف و نهی از منکر هستند که خود گرفتار منکر هستند و گمان می کنند که با نهی از منکر خود می خواهند جلو منکر را بگیرند ...

نظر خود را ثبت کنید