اقتصاد دیجیتال بدون نوآوری و پژوهش محقق نمی‌شود

اقتصاد دیجیتال در کشورها بدون پژوهش کافی قابل‌تحقق نیست. دلیل درستی این ادعا آن است که نوآوری همه‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن چیزی است که پیشران و محرک اقتصاد دیجیتال است اما پیش‌نیاز و سوخت اصلی نوآوری چیزی جز پژوهش و R&D نیست.

اگر استعاره یک انسان زنده را برای اقتصاد دیجیتال به‌کار بگیریم، نوآوری، اکسیژن اقتصاد دیجیتال است و پژوهش جریان خون حیاتی یا نیروی حیاتی نوآوری است. بنابراین همزمان که دولت‌ها و کشورها در تلاش برای ایجاد و رشد اقتصاد دیجیتال‌شان هستند، لازم است توجه ویژه و اولویت‌داری هم به تأمین مالی فعالیت‌های R&D و پروژه‌های پژوهشی در صنعت و دانشگاه داشته باشند.

اقتصاد دیجیتال براساس تعریف بانک جهانی آن بخشی از تولید و ستانده  اقتصادی است که در درجه اول ناشی از فناوری‌های دیجیتال است که مدل کسب‌وکاری آن فعالیت‌ها براساس کالاها و خدمات دیجیتال است. در واقع، هاب‌های نوآوری بیشتری لازم است در کشور ایجاد و تأمین مالی شوند تا قابلیت‌های پژوهشی گسترش یابند.

دراین‌راستا همکاری و شراکت بین دانشگاه، صنایع و کسب‌وکارهای کارآفرینانه باید عمق پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که اطمینان حاصل شود که تلاش‌های پژوهشی منجر به پیامدها و خروجی‌هایی ثمربخش می‌شوند که در نهایت جامعه را منتفع کرده و باعث پیشرفت اقتصاد دیجیتال خواهد شد. همچنین همکاری بین دانشگاه و محیط‌های آکادمیک، صنعت و کسب‌وکارهای کارآفرینانه می‌تواند در زمینه طراحی و تدوین دوره‌های آموزشی و مهارتی به منظور تأمین مهارت‌های لازم برای حال و آینده باشد.

بالاتر از همه اینها، استراتژی پیاده‌سازی اقتصاد دیجیتال باید سیاست اصلی دولت باشد؛ سیاستی که به‌خوبی ساختارمند است و تفکر کافی پشت آن هست.

علاوه‌بر اولویت دادن به تأمین مالیِ پروژه‌های پژوهشی و نوآورانه، لازم است که کشورهای در حال توسعه به منظور ایجاد یک اقتصاد دیجیتال قوی و پایدار، به فعالیت‌های مکمل دیگری هم بپردازند؛ ازجمله مهارت‌افزایی شهروندان، حداقل کردن محدودیت‌های ظرفیتی،  سرمایه‌گذاری در اکوسیستم کلی ICT، ارائه زیرساخت‌های به‌روز و مدرن دیجیتال، تسهیل دسترسی آسان‌تر به خدمات دیجیتال، تقویت چارچوب‌های رگولاتوری و مقررات‌گذاری که رقابت را تقویت و حفاظت کند و نهایتاً پیاده‌سازی سیاست‌هایی در جهت تحریک نوآوری‌های پایدار و پایا.

5965

 

نویسنده: جمال صوفیه

۰۹:۲۰ ,۲۱ اسفند ۱۴۰۰

آخرین یادداشت‌های جمال صوفیه