انتصاب فامیلی، جفا به مردم است اگر...

آنچه تا به الآن ما شاهد بودیم، این است که دولت سیزدهم در مقایسه با دولت‌های پیشین، نسبت به فساد، رانت، تبعیض و انتصابات فامیلی بسیار با حساسیت برخورد کرده است و آقای رئیسی مکررا در خصوص توجه به عدم انجام انتصابات فامیلی، به مسئولین مختلف و اعضاء کابینه‌اش هشدار داده است.

البته باید تعریفی دقیق از انتصاب فامیلی داشته باشیم. انتصاب فامیلی بدین معناست که فردی بدون دارا بودن شایستگی‌ها و صلاحیت‌های لازم، صرفا به دلیل وابستگی فامیلی در یک پست مدیریتی منصوب شود. انتصاب مدیران به این شکل، تداعی‌گر حکومت‌های دیکتاتوری است.

اما باید توجه داشت که در این رابطه نباید افراط و تفریط کرد. اگر فردی از شایستگی‌های لازم برخوردار باشد و تخصص و تعهد کافی را دارا باشد، نباید صرفا به دلیل اینکه نسبت فامیلی با یکی از مقامات سیاسی دارد، او را از حقوق خودش محروم کرد. بنابراین باید تعریفی درست از انتصاب فامیلی داشت و بر مبنای آن قضاوت کرد.

 در کشور ما نیز چند سالی است سازمان امور اداری و استخدامی قدم‌های موثری برای جذب بهترین افراد برداشته است و کانون‌هایی را به نام کانون‌های ارزیابی، برای سنجش توانمندی‌های مدیران ایجاد کرده است‌. این کانون‌ها افراد را از حیث توانایی‌ها و شاخصه‌های مختلف مدیریتی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بهترین‌ها را بر اساس ملاک‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی گزینش می‌کند.

 حال اگر شخصی چه وابسته به یک مقام مسئول باشد و چه نباشد، چنانچه طی این پروسه توانایی‌هایش به اثبات برسد، نباید او را از حق خودش در قرارگیری در مناصب مدیریتی کشور محروم کرد و با این کار باعث شد جامعه از تخصص او بی‌بهره شود. اما اگر فردی بدون دارا بودن توانایی‌های لازم، صرفا به دلیل نسبت فامیلی با مقامات، در پستی منصوب شود، هم به خود آن فرد و هم به مردم جفا شده است‌.

نویسنده: جواد آرین‌منش

۱۱:۲۰ ,۱۸ آبان ۱۴۰۰

آخرین یادداشت‌های جواد آرین‌منش