اهمیت قوه قضائیه مستقل

خبرهایی که ابن روزها از آمریکا می‌رسد همه درباره مردان قدرتمندی است که تلاش کرده بودند که بر نظام قضایی آمریکا تأثیر بگذارند و آن را از مسیر صحیح خود منحرف کنند و از آن سود شخصی ببرند، و البته داستان یک سیستم قضایی که دربرابر این فشارها مقاومت کرده است چون از استقلال کافی برخوردار است.

داستان اول به اندرو کومو، فرماندار بسیار قدرتمند نیویورک مربوط می‌شود که به دلیل اتهام آزار جنسی وادار به استعفا از مقام خود شد. خانواده کومو تا مدتی تقریباً مثل یک خاندان سلطنتی بر نیویورک حکمرانی می‌کردند و این قدرت را داشتند که از طریق روابط گسترده خود افراد مخالف خود را از دایره سیاسی حذف کنند. اما در نهایت هنگامی که دادستانی نیویورک درگیر شد، کومو دیگر قدرت مقابله نداشت. در حالی که کومو تلاش بسیار زیادی کرد تا از طریق ارتباطات و دوستان خود تحقبقات دادستانی را بی‌اعتبار کند، و همچنین تلاش بسیار زیادی کرد تا این تحقیقات را در افکار عمومی بی‌اعتبار جلوه دهد، اما در نهایت دادستان نیویورک حقیقت را فاش کرد و این فرد قدرتمند را که نزدیک به 12 سال فرماندار بود و خود را برای دور چهارم آماده می‌کرد به زیر کشید.

داستان دوم نیز به رئیس جمهور سابق آمریکا مربوط می‌شود. در روزهای اخیر افشاگری‌های مهمی درباره رفتار ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری او انجام شده است. ترامپ تلاش زیادی کرد که نظریه توطئه دروغ درباره نامشروع بودن پیروزی بایدن را به افکار عمومی بقبولاند و همچنین از طریق شورش هواداران افراطی خود مانع رسمیت بخشیدن به پیروزی بایدن شود، ولی در روزهای اخیر افشا شده که او پشت پرده هم تلاش زیادی کرده بوده و مقام‌های دادستانی کل آمریکا را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده بوده تا اعلام کنند در فرآیند انتخابات تقلب صورت گرفته است. دادستانی آمریکا تحت رهبری بیل بار، که خود جمهوری‌خواهی رادیکال و بسیار وفادار به ترامپ بود، درباره ادعاهای ترامپ تحقیق کرد و برخلاف فشارهای ترامپ به این نتیجه رسید که صحیح نیستند.

دلیل این امر این است که در نهایت نهادهای قضایی آمریکا از مقام‌های اجرایی مستقل هستند و این افراد قدرت ندارند که مسیر فرآیند قضایی را تعیین کنند. قدرت اجرایی همیشه با مقداری از فساد و عشق به قدرت مطلق همراه است، و همیشه افراد فاسدی مثل کومو یا ترامپ به قدرت اجرایی گرایش خواهند داشت. تنها راه محدود کردن این افراد وجود یک قوه دادگستری و قضائیه مستقل است که توسط این افراد محدود نشود. دموکراسی آمریکایی هرگز بدون نقص نبوده است و همواره به دلیل محدود کردن مشارکت اقلیت‌های نژادی و برخی ایرادهای ساختاری مورد انتقاد بوده است، مشکلاتی که در سال‌های اخیر تشدید هم شده‌اند. اما اخبار این روزها یادآور نقاط قوت دموکراسی آمریکایی هستند، نقاط قوتی که می‌توانند نشان دهند که هنوز جهانیان می‌توانند از تاریخ پیچیده دموکراسی در آمریکا درس‌هایی بیاموزند.

نویسنده: علی نظیف‌پور

۲۰:۰۲ ,۲۰ مرداد ۱۴۰۰

آخرین یادداشت‌های علی نظیف‌پور