اولویت‌ها در جراحی اقتصادی!

جراحی اقتصادی در کشور ضروری است اما بهتر است این جراحی  با واگذاری واقعی بنگاههای بزرگ و عمده خصولتی و دولتی به مردم آغاز شود.

اینکه این جراحی با  آزادسازی قیمتها و ایجاد نفع عمده برای این بنگاهها -بدون زحمت بهبود بهره‌وری برای آنها- و فشار به مردم آغاز شود، افق روشنی ندارد.

به عبارتی در این جراحی مردم باید ببینند اگر فشاری به معیشت آنها وارد می‌شوند، منفعت اول آن هم به خودشان می‌رسد.

پرداخت یک یارانه ثابت (یا کالابرگ)، با وجود جهشهای تورمی قابل پیش‌بینی، علیرغم تاثیرات مثبت کوتاه مدت، تجربه مناسبی در بلند مدت برای آنها نبوده است

نویسنده: محمدجواد آذری‌جهرمی

۱۶:۰۴ ,۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ویدیو

عکس

اینفوگرافی