بساط فضای مجازی برچیده نمی شود اما ...

شخصا در 10 - 15 سال اخیر، مشاهده نکرده ام که مجلس، بر سر طرحی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده (صیانت از فضای مجازی) و برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان نرفته است، دراین سطح وسیع  مواجه با اعتراض گسترده کاربران به ویژه فعالان رسانه ای قرارگیرد تاجایی که وادار به عقب نشینی شود این رخداد دو پیام مهم را مخابره می کند.

پیام اول قدرت بازدارندگی مردم از انجام یک کار است که مسئولان باید توجه کنند که قدرت اول  مردم هستند. پیام دوم ضرورت پیش بینی تبعات و پیامدهای هر تصمیم از سوی مقامات تصمیم گیرنده قبل ازاتخاذ تصمیم است. 

بنابراین، نمایندگان مجلس هستندکه با وضع قوانین، آینده جامعه ایران را شکل می دهند. مجلسی که برای آینده ایران تصمیم می گیرد به فرموده امام(ره) در راس اموراست که باید آحاد نمایندگان خودشان را به صلاح علم آینده پژوهی مسلح کنند و قبل از ترسیم هر نقشه راهی، به نتایج آن فکر کنند که چه آثاری روی زندگی مردم می گذارد.

البته، لازم است نمایندگان با علم آینده پژوهی به لحاظ جهت بخشی فوق العاده در قانون گذاری آشنا باشند. اگر این عنصر وارد کار نمایندگان شود، قطعا ضریب خطا در تصمیم گیری ها را بشدت کاهش می دهد.

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که به عنوان جنجالی ترین طرح در چند دهه اخیر، نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده است، بایدمورد بازنگری قرارگیرد و بررسی کنندگان آن با توجه به پیامدهای حاصل از اجرای این طرح ۴۰ماده ای  سیاست گام به گام بامردم را در پیش بگیرند. یعنی از آغاز کار بررسی طرح در کمیسیون ویژه تا تصویب علنی در مجلس، مذاکرات نمایندگان برای مردم پخش شده و همچنین در این مدت به انتقادات کارشناسان توجه شود.

 حاکمیت فضای اینترنت بر زندگی امروز و فردای جمعیت افزون بر۷ میلیارد نفری دنیا و آمار منتشره از سوی شورای امنیت مبنی برجمعیت ۱۰میلیارد نفری جهان درسال ۲۰۵۰ وهمچنین استفاده   80 درصدی  جمعیت ۸۴ میلیون نفری امروز کشوراز اینترنت که آینده مبهمی رادرپیش رو داریم؛ طبیعی است که ما را با چالش های فراوان  و به مراتب پیچیده ترازامروز درآینده مواجه خواهد ساخت.

لذا، دولت و به ویژه نمایندگان مجلس به عنوان عالی رتبه ترین مقامات تصمیم گربرای آینده ایران و ایرانیان باید با توجه به تاثیرپذیری مردم از محتوای فضای مجازی، که نگرانی های زیادی را ایجادکرده است. باید فضای  را ایجاد کنند تا بسترهای جرم خیز در فضای مجازی، فیلم های مبتذل و رفتارهای خشونت آمیز که تهدید بزرگی برای آینده کشور است از بین برود.

باید محیط فضای مجازی را سالم سازی کرد، مدتی است شاهدافشاگری های زیادی علیه سلبریتی ها، وزرشکاران و هنرمندان و...درفضای مجازی هستیم که  بسیار خطرناک است. البته  مردم ناگریز از استفاده اینترنت هستند و مسئولان باید محیط فضای مجازی را سالم سازی کنند.

نباید این تصور ایجاد شود که فضای مجازی مدینه فاضله است و نیاز به قانون ندارد و همچنین این تصورهم که فضای کاملا مخربی است پس باید بساطش را برچید تصور نادرستی است.

باید به اقتضای فطرت وسرشت پاک انسانی وفرهنگ ایرانی-اسلامی نمایندگان مجلس بتوانند بعد از دستیابی به نتیجه بررسی طرح صیانت در کمیسیونهای فرهنگی -اجتماعی، اقتصادی، قضایی، حقوقی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از حق منحصر به فردی که اصل ۸۵قانون اساسی به آنان اختیار داده طرحی را تصویب نمایند که هم به ساماندهی وسالم سازی فضای مجازی منجرشودوهم عموم کاربران بتوانند بدون هیچ محدودیت و نگرانی به اینترنت دسترسی وحوائج و نیازهای مشروع، معقول و ممکن خود را تامین نمایند.
 

نویسنده: ابوالقاسم رئوفیان

۲۱:۵۵ ,۳۱ تیر ۱۴۰۱

آخرین یادداشت‌های ابوالقاسم رئوفیان