تخت جمشید یا اهرام مصر؟!


آقای رئیسی گفته اند: " پیام بنای تخت جمشید خطاب به ستمگران است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم می‌کنند، چیست"


به نظر می رسد  آقای رئیسی احتمالا خواسته اند بگویند پیام ویرانی-و نه بنای- تخت جمشید این است که سرنوشت ظالمان مایه عبرت است!
اگر واقعا منظورشان همین باشد باید پرسید که از ویرانی - البته- بخشی از این بنای باشکوه که اکنون می تواند به لطف توریسم بخشی از بودجه سالانه کشور را تامین کند چه خیر و برکتی قرار است نصیب ایرانیان شود؟
شاید هم قصدشان این بوده که بگویند در ساختن چنین بنای باشکوهی به بسیاری از مردم ظلم شده است و این بنا یادآور ظلمی است که به مردم شده است. درست همان گونه که دکتر شریعتی پس از بازدید از اهرام مصر  در جزوه 'آری این چنین بود برادر" از ظلم و ستمی که بر کارگران در مسیر چند صد کیلومتری حمل هرم ها تا محل کنونی این بنای باشکوه رفته سخن گفته است و البته دقت و وثاقت آن تاریخ سرایی هم محل تردید است.
اگر منظور رئیسی همین باشد که باید گفت بر اساس چه اسنادی چنین ادعایی می کنند؟! ای کاش ایشان مشاورانی داشت تا به ایشان گوشزد می کردند هر سخن غیر دقیقی را بر زبان نرانند. ای کاش مشاوران ایشان به ایشان می گفتند تا به ایرانی بودن خود افتخار کند زیرا هزاران لوح خشتي و تعدادي لوح سنگي كه در سال 1312 توسط باستان شناسان در گوشه شمال غربي تخت جمشيد كشف شده گویای آن است  كه كارگران نه تنها در تخت جمشيد بلكه در تمامي اماكن و تأسيسات دولتي (برخلاف كارگران سازنده اهرام مصر) حقوق كافي دريافت مي‌كرده‌اند و علاوه بر آن از « جيره ماهیانه» برخوردار بود اند و عجیب تر این که همه آنها «بيمه» بودند و مدت کارشان در روز  هشت ساعت بوده است.
جناب آقای رئیسی! شما رئیس جمهور ایران هستید و باید حواستان را جمع کنید و این بنای باشکوه و آن قوانین و سنت های افتخارآمیز را دست کم نگیرید. این عیب است برای رئیس جمهور که تاریخ کشور خود را نداند.

نویسنده: مجید مرادی

۰۹:۳۱ ,۲۳ مهر ۱۴۰۰

آخرین یادداشت‌های مجید مرادی