تندروها را محاکمه کنید

در هیچ عرصه ای از زندگی نه تندروی خوب بوده است نه کندروی. همیشه یک جنبه اعتدال داشتن خیلی منطقی تر و معقول تر است و مرز طرفین همه گروه ها و جناح ها است. برخی ها به هردلیلی چه برای مطرح کردن خود و چه بر اساس نیت های شخصی‌شان، مطالبی را عنوان می کنند که برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هزینه ساز است. 

به طور مثال، فردی که می گوید« کاخ سفید را به حسینیه تبدیل کنیم.» نشان از آن دارد که این فرد کلا متوهم است و فضای آسمانی سیر می کند نه در فضای زمینی. به ما ربطی ندارد که کاخ سفید حسینیه شود. ما در کشور به تعداد حسینیه داریم، حال کاخ سفید را هم به حسینیه تبدیل کنیم چه افتخاری برای ما دارد؟

بیان یک سری از مسائل به کشور و نظام آسیب می زند و در شرایط فعلی افرادی که در ادبیات سیاسی به تندرو مشهور هستند، ضربات مهلکی به کشور می زنند  چرا که بیرونی ها نگاه می کنند که چه کسانی کشور را اداره می کنند.

همچنین برخی از بزرگان از تریبون ها می گویند که وضعیت اقتصادی خیلی خوب است و این گفته ها فاصله بین مردم و حکومت را زیاد می کند. باید به گونه‌ای مسائل را گفت که مردم احساس کنند حکومت آنان را درک می کند.

یا به طور مثال، می گویند قطعنامه شورای حکام، برای ما برکت است. این چه حرفی است؟ چه برکتی؟ ما از جنگ با دنیا چه سودی خواهیم برد؟ 

ناوهای آمریکایی و صهیونیستی در چند روز گذشته در خلیج فارس مانور دادند. نباید روشی را اتخاذ کرد که تخاصم و درگیری به دنبال داشته باشد. 

همچنین اظهارات برخی افراد را نمی توان مثبت و منطقی دانست. این افراد هزینه های زیادی را برای کشور تولید می کنند و سرمایه های کشور را کم می کنند. این افراد باید برای بیان مطالب خود محاکمه شوند. این افراد برای انقلاب هزینه تولید کرده، افکار عمومی را منحرف کرده و به تشویش اذهان می پردازند.

نباید چون از اسم  مسئولان ارشد نظام و برخی نهادها استفاده می کنند این تصور ایجاد شود که هر چه ناسزا می دهند آزاد است. این افراد پشت نهادها قائم شده و باید کنترل شوند. 

نویسنده: غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

۱۳:۵۰ ,۲۲ خرداد ۱۴۰۱