حادثه متروپل و بی بندوباری

 باید درباره نماز جمعه به چند نکته توجه کرد. ما در قرآن مجید یک سوره به نام جمعه داریم و مستحب است در روز جمعه هم سوره منافق و هم سوره جمعه را به دلیل دعوت مردم به نماز جمعه بخوانیم. همچنین ما در قرآن سوره‌ی دیگری به نام روزهای هفته نداریم. نکته ی دوم است که ما یک نماز جماعت داریم که به در همه کشور برگزار شده و علاوه بر پاک زبانی و پارسایی، به وحدت، اتحاد و ... نیز دعوت می کنند و مردم با یکدستی برای حل مشکلات جامعه تلاش کرده و ان را برطرف کنند. این وظایف اساسی است که در نماز جمعه باید به آنان توجه شود. 

 به طور مثال، اگر در کشور یک حادثه‌ی مهمی مانند متروپل یا قطار مشهد به یزد رخ می دهد که جنبه و آثار منفی دارد؛ در نماز جمعه به آن اشاره می کنند. حتی به مسائل هسته ای نیز ورود می کنند و به مردم تذکر می دهند که با دولت همراهی کنند و در برابر ظلم ها، تحریم ها و تهدیدهایی که علیه کشور اتفاق می افتد، بایستند. 

در برخی از خطبه های نمازجمعه گفته می شود که گرانی نتیجه امتحان الهی است، اما به دلیل این که 5 دوره در مجلس بوده و در مسائل بودجه شرکت می کردم، برداشت من این است که تحریم ها، گرانی ها و ... هم جنبه خارجی دارد که اجازه نمی دهند ما پول خود را برداشت کنیم، نفت خود را به آسانی بفروشیم و کالا را به قیمت نامناسب بخریم؛ هم برخی از افراد در داخل کشور، به دلیل داشتن حرص و طمع به دنبال قاچاق و گران فروشی هستند؛ در این گرانی های کشور تاثیر می گذارند. همچنین وقتی مردم با تحریم های خارجی یا سوءاستفاده های داخلی رو به رو می شوند؛ باید در برابر گرانی و گران فروش مقاومت کنند. یعنی از گران فروش خرید نکنند و به سراغ افراد منصف و دل رحم بروند تا خود به خود گرانی ها به حداقل برسد. متاسفانه ما در کشور مسئله مصرف و هزینه از استاندارد بین المللی گاهی چند برابر است. زمانی که ما اصراف یا تفریط می کنیم، سالی 30 میلیون تن مواد غذایی کشور دور ریز می شود که در گرانی ها تاثیر می گذارد. ما باید با گران فروشی مقابله کنیم و همچین از اصراف بپرهیزیم. 

البته، این کشور و جهان، خدایی دارد که در همه چیز نقش دارد. ما در قرآن روایت داریم که اگر مردم پاک دلی کنند برکات بر آنان زیاد شده و اگر به مسئله دروغ، ظلم و ... روی بیاورند خدا بر آنان رحم نمی کند. بنابراین، این گرانی ها هم می تواند از جانب خدا آزمون باشد هم برای مردم گوش مالی باشد که کار خلاف نکنند. 

همچنین برخی از ائمه جمعه  حوادث متروپل و قطار مشهد به یزد به بی بندو باری ربط می دهند، در حالی که ما اگر در مصالح یک ساختمان بخل ورزیده، مصالح درست به کار نبریم و پایه های آن را محکم نکنیم، یک روز فرو می ریزند. این مسائل منفی و نتیجه عمل منفی یک فرد یا جمعه است. اگر در رانندگی دقت نکنیم، تصادف می کنیم و اگر یک دارو را به موقع استفاده نکنیم، با بیماری دیگر مواجه می شویم. این محصول عمل و کارنامه خود افراد است. اگر بیل الکترونیکی را درست به کار می بردند، حادثه تلخ قطار اتفاق نمی افتاد. این ها ربطی به بی بندوباری ندارد و نتیجه بی دقتی افراد است. هر عاقلی این مسائل را می فهمد. 

نویسنده: سیدرضا اکرمی

۱۳:۲۹ ,۲۳ خرداد ۱۴۰۱