حضور دادستان دیوان محاسبات کشور درپیگیری پرونده ابر بدهکاران کجاست؟


در رسانه های گروهی فهرست برخی از ابر بدهکاران بانکی را دیدیم. جای تشکر دارد که کارگزاران اجازه دادند تا ملت از فهرست این افراد و مبالغ هنگفتی که تصاحب کرده اند آگاه شود. در اینجا یک پرسش از دادستان محترم دیوان محاسبات کشور دارم :جناب آقای دادستان، یکی از وظایف آن مرجع محترم نظارت بر حسن رعایت قوانین در سازمانها و نهادهای دولتی وعمومی غیر دولتی است. مجموعه تحت تصدی جنابعالی چه اقداماتی در استیفای حقوق تضییع شده بیت المال در رابطه با فهرست ابربدهکاران بانکی انجام داده اند. مردم این انتظار را از شما دارند که گزارشی جامع از اقدامات آن دادسرا در استیفای بیت المال از این افراد در رسانه های گروهی منتشر کنید. 

نویسنده: پیمان حاج محمود عطار

۱۶:۲۲ ,۳۰ فروردین ۱۴۰۱

ویدیو

عکس

اینفوگرافی