دولت نارضایتی ها را کاهش دهد

در سال 1401، تحولات جنگ میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه خواهد داشت و آثار آن در سطح بین المللی مشهود خواهد بود. همچنین تحریم‌های گسترده‌ای که از سوی آمریکا و اروپا علیه روسیه اعمال شده است، می‌تواند تاثیراتی را در اقتصاد جهانی داشته باشد.

همچنین این موضوع باعث دو قطبی شدن جهان و بازگشت نظام دوقطبی مثل زمان شوروی می‌شود که از پیامدهای این جنگ خواهد بود.

از سوی دیگر در سال 1401 پیش بینی می‌شود که مذاکرات احیای برجام، به نتیجه می‌رسد و می‌تواند در فراهم کردن بهبود شرایط اقتصادی و گشایش‌های اقتصادی موثر باشد.

با این حال، در این سال ما با چالش‌هایی رو به رو هستیم. مشکلات اقتصادی و چالش‌های آن همچنان در صدر مسائل کشور هستند.

متاسفانه مشکلات کشور آن قدر زیاد است که به راحتی قابل حل نیست. بنابراین، چالش‌های اقتصادی، لزوم مدیریت بحران اقتصادی و تنظیم روابط تجاری از جمله چالش‌هایی هستند که ما با آنان رو به رو هستیم.

طبعا نگرانی‌هایی که در سال 1401 وجود دارند، نگرانی‌های اقتصادی هستند که لازم است نارضایتی‌ها را در کشور کاهش بدهیم.

نویسنده: جواد آرین‌منش

۱۱:۴۰ ,۱۳ فروردین ۱۴۰۱

ویدیو

عکس

اینفوگرافی