سردار سلیمانی؛ یک انسان چند بُعدی

13 دی ماه، روز تلخی است، روزی که سردار سلیمانی و مهدی ابو مهندس به شهادت رسیدند و غمی بزرگ را بر دل های ما نشاندند.

غمی که با وجود 2 سالی که گذشته است، ذره‌ای کمرنگ نشده است. 

سردار سلیمانی همواره یک الگو برای ما به شمار می رود و مردم داری و عبادت دانستن خدمت کردن به مردم، یکی از ویژگی های مهم ایشان بود که باعث می شد تا فرماندهان و نیروهای تحت امرشان دستورات او را به بهترین نحو ممکن اجرا کنند.

از سوی دیگر، شهید سردار سلیمانی یک انسان چند بعدی بود. او انسانی دارای ابعاد شخصیتی و اخلاقی، نظامی، سیاسی و اجتماعی شاخص بود و همه این ابعاد را در لوای ولایت می دید و در نهایت نیز الگوی خودش را ولایت معرفی می کرد، یعنی رهبر انقلاب و امام خمینی(ره).

ایشان بر اساس الگوی خود کارها را انجام می داد و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بود که دقیقا به فرمایشات و بیانات رهبری عمل کند. یکی از موقیت ها و ویژگی های شاخص او، اطاعت از ولی امر مسلمین بود.

همچنین او به خوبی از پس عملیات هایی که انجام می داد، بر می آمد و به بهترین نحو آنان را به اجرا در می آورد. او هم به واسطه ویژگی ها اخلاقی نیک‌اش و هم به واسطه شهادتش زبانزد خاص و عام قرار گرفت.
 

نویسنده: اسماعیل کوثری

۰۸:۴۰ ,۱۳ دی ۱۴۰۰