غیبت نخبگان ادبی در رسانه ملی، تحریف و ابتذال در شبکه آموزش و خون دل اهل فرهنگ

در سرزمین شعر و ادب وقتی درهای رسانه ملی به روی بزرگان علم و فرهنگ بسته می‌شود، اولین پیامد ناگوارش این خواهد شد که تریبون در دست ‌افرادی قرار می‌گیرد که نه رسم ایمان و امانتداری عالمان را دارند و نه اشراف و احاطه آن‌ها بر زوایای تاریخ علم این سرزمین را.

 

پرشمارند اهالی علم و فرهنگ که این سال‌ها از رسانه رسمی کشور روی برتافته‌اند و عطای آنتن و دوربین را به لقایش بخشیده‌اند فقط به این دلیل که برنامه‌های تخصصی و علمی به دست گروه‌ مدعیان کم‌مایه و جوانان متعصب سیاستزده سپرده شده است تا هر آنچه خواست و میل جناح‌های قدرت از قواره فرهنگ‌ و تاریخ ببرند و بدوزند.

در کمال تعجب به تازگی نسل کودکان و نوجوانان به عنوان «گروه هدف» این برنامه‌ها انتخاب شده است و تلاش می‌شود آن‌ها سرگذشت تاریخ و علم در ایران و جهان را با عینک ایدئولوژیک آن‌ها فرابگیرند.

با چنین سازماندهی شگفت‌انگیز که سیاستگذاران تلویزیون برای بخش‌های آموزشی این رسانه تعریف کرده‌اند، هر روز و همیشه باید انتظار تحریف و دستکاری دل‌آزار در متون علم و اندیشه را داشت.

جالب آن‌که پس از بروز هر تحریف و به راه افتادن موج اعتراض ادعا می‌شود اشتباه در کار و بار اهل رسانه اجتناب‌ناپذیر و بخشودنی است.

غافل از اینکه در رسانه ملی منابع و عوامل تحریف تاریخ سکان‌دارند و وقتی کار سترگ «تبیین و تحلیل» تاریخ و فرهنگ ایران و جهان به دست کم‌مایگان و جوانان جویای نام و نشان سپرده می‌شود، دیگر چه جای عذر و بهانه.

پیدا است خطاهایی که از زبان و قلم این دست افراد خام‌دست یا خام‌اندیش صادر می‌شود هزینه‌هایی در حد بی‌اعتمادی نخبگان و دورافتادگی اقوام و تزلزل در انسجام ملی به بار می‌آورد.

اتفاق دردسرساز اخیر در برنامه آموزشی تلویزیون که مایه آزردگی و اعتراض اهالی فرهنگ‌ #آذربایجان شده را باید از این منظر وارسی و آسیب‌شناسی کرد؛ مدرس جوان و کم‌مایه #مدرسه‌آموزشی‌تلویزیون نمی‌داند #حکیممحمدفضولی چند سال قبل از #صائب_تبریزی فوت کرده است؛ لذا او در بحثی بی‌ربط و مضحک می‌گوید، این #شاعر نامی #آذربایجان، به این دلیل نام فضولی گرفته است که اشعار صائب را به سرقت برده و به نام خود به آذری ترجمه کرده است. (حکیم فضولی در سال 964 هجری‌قمری وفات یافته و 36 سال بعد یعنی سال 1000 هجری‌قمری صائب تبریزی متولد شده است.)

روشن است اشتباهی چنین غم‌انگیز در برنامه به ظاهر علمی و تخصصی رسانه حاکمیتی چه پیامدی به بار می‌آورد و تحقیر و تخفیف شأن بزرگان ادب این سرزمین چه لطمه‌هایی بر باورها و وفاداری ملی و میهنی وارد می‌کند.

اندوه بالاتر این است که این راه و رسم پرخطا در زمامداران جام‌جم را پایانی نیست، و کارگزارانش بی‌آنکه در پی راه علاج واقعه بروند با چند سطر توضیح و توجیه می‌کوشند روی این زخم را بپوشانند.

4908

نویسنده: محمد نوری

۱۳:۴۶ ,۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین یادداشت‌های محمد نوری