مذاکره کنندگان فریب نخورند

دور اول مذاکرات وین با نمایش اقتدار جمهوری اسلامی به پایان رسید و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به اهداف اولیه ومبنایی خود دست یافت و به طرف غربی چند نکته تفهیم شد.

نکته اول این است که این تیم مذاکره کننده تیمی متخصص، کارشناس ، استوار و کاملا مسلط به موضوع.

دوم این که این تیم با هدف مذاکره برای مذاکره نیامده است و به هرقیمتی هم توافق نمی کند؛ بلکه آمده است تا به هدف خود برسد. 

نکته سوم این است که این تیم مثل تیم قبلی مذاکرات منتظر پیشنهاد طرف غربی نمی ماند؛ بلکه خودش پیشنهاد دارد و طرف مقابل باید خود را با پیشنهادات ایران تطبیق دهد. 

چهارم نیز این تیم هدف از مذاکره و توافق را لغو کلیه تحریم ها و انجام کلیه تعهدات غربی ها اعلام کرده است. بنابراین، اگر این هدف عملیاتی نشود مذاکره معنا ندارد. 

نکته پنجم هم این است که این تیم فریب نخواهد خورد و طرف مقابل باید تضمین لازم عملیاتی شدن تعهدات و پایبندی به تعهدات را بدهد. 

با این اوصاف مذاکرات بر مدار اصلی خود قرار گرفته و قطعا به نفع ملت ایران به پیش خواهد رفت؛ همچنین غربی ها مجبورند که تسلیم منطق ایران شوند.

نویسنده: سیدحسین نقوی حسینی

۱۵:۰۰ ,۱۷ آذر ۱۴۰۰