هزینه های گشت ارشاد برای نظام

گشت ارشاد از همان بدو تشکیل در جامعه بازخورد منفی داشت چرا که افرادی که مسئول گشت ارشاد هستند تعالیم لازم را ندیدند. یعنی، وقتی می‌خواهند با یک طبقه و طیفی رو در رو می‌شوند که در یک شرایط سنی حساس قرار دارند که عمدتا دختران و زنان جوان هستند، باید فردی که می‌خواهد با این طبقه از جنبه ارشادی صحبت کند و باعث شود آنان رفتار مناسب داشته باشند، باید از یک رفتار پخته، از بیان و زبان تاثیرگذار برخوردار باشد.

نه اینکه ما هر کسی را که خواستیم و بدون دیدن تعالیم لازم، یک ماشین در اختیارش گذاشته و در سطح شهر رهایش کنیم بدون آنکه کنترل و نظارتی بر رفتار او داشته باشیم. همچنین اگر نقد و انتقادی نسبت به عملکرد آنان می شود، مصون از خطا ندانیم.

ده ها کلیپ از برخورد این افراد با مردم، زنان و دختران مشاهده کردیم که با چه شیوه ای با آنان برخورد کردند و هیچ کس نیامد از حقوق مردم دفاع کند. آقای وزیر کشور می گوید گشت های ارشاد 4 تا خانم هستند که آنان چجوری می توانند کتک بزنند. 

همین حرف وزیر کشور خلاف واقع است، مگر می شود در گشت های ارشاد فقط خانم ها باشند؟ این همه کلیپ ها را دیدیم که مردان زن و فرزند مردم را با تهدید و خشونت سوار ون کرده و می برند. اگر قرار بود فقط خانم ها باشند، پس این مردان چه می گویند؟

یا در ماجرایی که خانومی جلوی ون گشت ارشاد فریاد می زد، دخترم را نبرید، مریض است اما، ماشین گشت ارشاد، آقا بدون توجه به فریاد و فغان خانم حرکت کرد. 

در سال 84، یک شورایی وابسته به وزارت ارشاد، گشت ارشاد را راه اندازی کرد بدون آنکه شرح وظایف آن را مشخص کنند. پلیس امنیت شرح وظایفی دارد، پلیس امنیت اقتصادی شرح وظایف خودش را دارد، پلیس امنیت اخلاقی چه وظایفی دارد؟ حجاب چیست؟ بدحجابی چیست؟ باید هرکدام تعریف می شد. 

تیراندازی به یک بکسور تیم ملی و همسرش در پارک پردیسان یکی از نمونه های رفتاری گشت ارشاد است یا در مترو، اتوبوس و ... با حالتی توهین آمیز با مردم برخورد می کنند. برخورد گشت ارشاد با مردمی که به زعمشان ناهنجار یا هنجارشکن هستند، به گونه‌ای شده است که در جامعه التهاب ایجاد کرده است.

این باید مشخص شود که آیا گشت ارشاد ضابط قضایی هستند یا خیر؟ اگر ضابط قضایی هستند که ضابط شرح وظایفی دارد و زیر نظر دادستان عمل می کند و شرح وظایف شنخصی دارد. آنچه رئیس قوه قضائیه به ضابطین ماموریت می دهد، باید انجام بدهند ولاغیر اما، در جرائم مشهود، این اجازه را قانون گذار به ضابط داده است که قبل از دستور مقام قضایی به منظور جلوگیری از جرم به موضوع ورود کند. 

اما، افرادی که برای خودشان آمدند و مجموعه ای به نام ارشادگاه در وزرا دارند و بر سر قصه ی مهسا امینی، گفتند ایشان اعزام داده شده بود به سالن هدایت و راهنمایی. راهنمایی، هدایت و ارشاد یک مجازات است، یعنی باید شخص مقام قضایی تشخیص بدهد که شما به علت پوشش به وسیله افرادی در یک جایگاه قانونی و مذهبی هدایتتان کنند. یعنی یک مقام قضایی تشخیص بدهد.

بردار مهسا امینی، می گوید ما ما غریبیم، خواهرم را نبرید ولی می گویند ما او را می بریم، ارشاد کرده و یک ساعت دیگر به دنبالش بیایید. این تناسب ندارد، آیا اسلام این است؟ رأفت اسلامی این است؟ گشت ارشاد از چارچوب قانون و شرع عبور کردند.

برادران و عزیزان من، آیا می خواهید خروجی برخوردتان، چهره خشن از اسلام باشد یا می خواهید خروجی آن نشانی از چهره زیبای اسلام باشد؟ با برخوردهای اینجوری مردم در خیابان هوو می کنند و به تقابل تبدیل می شود. مردم را مقابل نظام قرار می دهید و باعث شده خروجی این مسئله اشکال داشته باشد. فوت مهسا امینی باعث تقابل مردم و نظام شده و شعارهای ساختارشکنانه سر داده می شود. این شعارها برای عملکرد اشتباه این مجموعه سر داده می شود. 

نویسنده: نعمت احمدی

۲۱:۱۰ ,۳۱ شهریور ۱۴۰۱