چالش های رئیسی در سال 1401

در شرایط سیاسی داخلی، پیش بینی می کنم دولت گام هایی را برمی دارد که آرام آرام به سمت ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ها پیش می رویم. همچنین از نظر سیاسی، جایگاه و محبوبیت دولت افزایش پیدا می کند. 

اما، در عرصه بین المللی پیش بینی می کنم؛ آمریکا ناگریز می شود که در مذاکرات برجامی کوتاه بیاید، توافق به امضا رسیده و تحریم ها برداشته شود.

دولت در حال حاصر با چالش های زیادی از جمله  کسری بودجه رو به رو است. طبعا با این چالش ها، دست و پنجه نرم می کند؛ مهم این است که بتواند چالش ها را کاهش بدهد. 

 نگرانی اصلی من، برای سال 1401، این است درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و دولت به این درآمدهای نفتی اتکا پیدا کند. 

نویسنده: غلامرضا مصباحی مقدم

۱۰:۰۰ ,۲۱ فروردین ۱۴۰۱

ویدیو

عکس

اینفوگرافی