کارنامه 16ماهه مجلس یازدهم ...

یازدهمین دوره #مجلس_شورای_اسلامی در فضایی آکنده از شعارهای دوران انتخاباتی با لحاظ مواردی مانند رفع جهادی مشکلات معیشتی مردم، اقدام فوری در برداشتن موانع سرمایه گذاری و تولید بهینه و پایدار اقتصادی ، تصمیمات انقلابی در جهت برقرار عدالت و شفافیت و صیانت همه جانبه از حقوق مردم شکل گرفت و انتظار می رفت در مدت زمانی کوتاهی حداقل در ارائه پیش نویس طرح های موثر و کارامد در راستای شعارهای جریانی خود گام های جدی بردارد.

اما کارنامه 16 ماهه این دوره از مجلس گویای تحقق این انتظار و مطالبه نیست و هر چند قضاوت نهایی در این خصوص زودهنگام است اما به تدریج شاهد شکل گیری نوعی دلسردی در میان جامعه نسبت به موفقیت این دوره از مجلس هستیم. اگر بتوان براوردی اولیه از مجلس یازدهم در نظر داشت باید عملکرد مجلس در به سرانجام رساندن دو #طرح_شفافیت آرای نمایندگان و #طرح_صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد.

در واقع طرح های دو گانه فوق به آزمونی برای قضاوت صحیح و درست مجلس یازدهم تبدیل شده اند و به وضوح می توان عملکرد مجلس را در نحوه بررسی و نهایتا فرجام #طرح_های_دوقلو ی شفافیت و صیانت مورد توجه قرار داد. طرح شفایت آرای نمایندگان حقی است که مردم از مجلس مطالبه می کنند و نمایندگان این دوره نیز با همین وعده توانستند رای موافقان خود را کسب کنند و طرح صیانت حقی است که به طور مستقیم نه تنها بر امورات عادی و معمول مردم اثر دارد بلکه در سایر عرصه های حتی معیشت عادی و ساده جامعه و مراودات معمول میان مردمی تاثیرگذار است.

در هر حال مجلس یازدهم در آزمون طرح های دوگانه با چالش جدی از جنس #صداقت و #تعهد و کارآمدی روبرو شده که مبنای شفافی برای سنجش این دوره از مجلس خواهد بود.

نویسنده: روح الله جمعه ای

۰۷:۵۷ ,۲۳ مهر ۱۴۰۰

ویدیو

عکس

اینفوگرافی