یک هشدار مهم به دولتی‌ها

خطر گسترش پوپولیسم، عوام زدگی و عوام گرایی در مقاطع تاریخی گوناگون همواره در کمین دولت ها بوده است. دولت ها برای فرار از تعهدات اصولی و اساسی خود هرزگاهی به ریسمان پوپولیسم و عوام گرایی متوصل می شوند. 

بهره برداری از شرایط حساس و استفاده از احساسات توده های مردم در جهت مصالح و منافع گروهی، در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت و گذرا، نادیده گرفتن و پنهان کردن منافع و مصالح بلند مدت مردم، عدم توجه به نظرات اندیشمندان و مغزهای متفکر، فریب مردم و به دنبال خود کشاندن توده های ناآگاه و نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای واقعی آنان از جمله ویژگی های پوپولیسم محسوب می گردد. 

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، معمولا نامزدها با طرح شعارهای فریبنده و وعده های تحقق نیافتنی برای جلب آراء مردم دست به حرکت های پوپولیستی می زنند و با سیاه نمایی گذشته و طرح مدینه فاضله و غیر واقعی از آینده خود را به عنوان قهرمان ملی و ناجی مردم معرفی می کنند. توده های ناآگاه، مستعصل و خسته از شرایط موجود را هم به دنبال خود می کشانند. این نمونه ای از پوپولیسم سیاسی است. البته، پوپولیسم می تواند در اشکال اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی نیز ظهور و بروز پیدا کند.

 جلب پشتیبانی مردم با سیاه نمایی گذشته، طرح وعده های مبهم و دست نیافتنی، ایجاد کاریزمای کاذب و مقدس و غیر قابل انتقاد از خود، طرد نخبگان، سرکوب و انزوای مخالفان از جمله خطرات گسترش پوپولیسم دولتی محسوب می شود. 

 از آنجایی که خطر پوپولیسم آن هم در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور و جامعه ما وجود دارد و همچنین دولتمردان و نمایندگان را تهدید می کند؛ لازم است که مجلس محترم و دولت مردان گرامی همواره با بازنگری در وعده های انتخاباتی، رهنمودهای رهبری و نقشه راه ارائه شده از سوی ایشان، که بهبود معیشت مردم، کنترل و ساماندهی بازار، کنترل نزخ تورم لجام گسیخته، ایجاد شفافیت در امور، همچنین با تیکه بر واقعیت ها و پرهیز از فرافکنی و عوام فریبی و طرح موضوعات انحرافی به جای موضوعات اصلی که مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی کند؛ اجازه آلوده شدن به رفتارهای پوپولیستی را به خود و حامیان و اطرافیانشان ندهند و در جهت حل مسائل اساسی مردم گام های بندی بردارند. 

* نماینده اسبق مجلس

نویسنده: جواد آرین منش

۰۸:۳۰ ,۲۳ مهر ۱۴۰۰

ویدیو

عکس

اینفوگرافی